M-BAR -TP. HẢI PHÒNG - Thiết kế Biển điện tử Led 3 màu