Giá Chữ X, Giá cuốn nhôm - Thiết kế,thi công biển quảng cáo