Các trạm bảo hành SYM - Thiết kế và thi công biển ALU gắn chữ nổi